Judith Manssen

Stacks Image 16
Elk mens heeft talenten. Het is mijn uitdaging om talent te vinden, te analyseren en op de juiste plek in de organisatie in te zetten. Ik ben een groot pleiter van: “Ieder in zijn kracht maakt het beste resultaat”.

Naar mijn mening is ontwikkeling en communicatie iets wat mens en organisatie verbindt en maakt dat mensen op een plezierige manier samenwerken en samen een goed resultaat kunnen neerzetten.

Mijn werkzaamheden variëren van het afnemen van persoonlijkheidsanalyses, ontwikkelen en geven van trainingen, tot individuele en organisatiecoaching van medewerkers en management.

Ik ben een doel- en resultaatgerichte, pragmatische werker. Ik leg gemakkelijk contact en communiceer duidelijk en snel. Daarnaast ben ik creatief en ben ik in staat om aan te sluiten bij veel organisatie – of individuele uitdagingen en hiervoor (niet alledaagse) oplossingen te bedenken. Verder beschik ik over een goed aanpassingsvermogen. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn werk en ben gericht op zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Ik kom het beste tot mijn recht in functies op het snijvlak van strategie- en beleidsontwikkeling enerzijds en tactische en operationele probleemoplossing anderzijds.
Stacks Image 22